- KTBS Kostrzyn

Przejdź do treści

Menu główne:


Kostrzyńskie TBS Spółka z o.o.   powstała w wyniku powołania w dniu 23.12.1999 na podstawie Uchwały nr IX/84/99 i Uchwały X/98/99 Rady Miejskiej w Kostrzynie nad Odrą oraz zatwierdzenia Aktu Założycielskiego Kostrzyńskiego TBS Sp. z o.o. przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w dniu 31.12.1999r.Forma prawna:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca osobowość prawną zgodnie z prawem polskim.
Numer identyfikatora GUS – Regon:             211039007
Numer identyfikacji podatkowej – NIP:          599-26-25-420

Sąd rejestrowy:

Sądem rejestrowym dla Spółki jest Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział KRS.
Postanowieniem z dnia 20 listopada 2002r., sygnatura akt ZG. VIII NS-REJ.KRS/1992/2/677 wpisano Spółkę do rejestru KRS pod numerem 0000139267.


Organy Spółki .

Zarząd Spółki:
Leszek Statkiewicz
    - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza :

• Przewodniczący        - Roman Dziduch
• Sekretarz                - Małgorzata Słotwińska
• Członek                  - Andrzej Ksokowski


Zgromadzenie Wspólników
Burmistrz Miasta   Kostrzyn nad Odrą


Wspólnicy :

Gmina Kostrzyn nad Odrą   - 100% udziałów.


Kapitał zakładowy spółki   4.903.000,00 zł
NIP: 599-26-25-420


.....................................................................................................................................................................................................................................................


Działalność:

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wynajem własnych lokali mieszkalnych.
Spółka posiada trzy budynki mieszkalne wielorodzinne :
•  Budynek przy ul. Różanej 2-12 :  
          - 64 mieszkania
•  Budynek przy ul. Jaśminowej 5-15 :  
     - 47 lokali mieszkalnych    - 1 lokal użytkowy
•  Budynek przy ul. Asfaltowej 2 A-B-C :
    - 55 lokali mieszkalnych

Struktura zatrudnienia:

•  Prezes Zarządu
•  Główny księgowy
•  Administrator

Godziny pracy:

pn.- pt.: 8
.00 - 16.00

Godziny przyjęć interesantów :

pn.- pt.:   8
.30 - 10.00  i   14.00 - 15.30

Adres biura:

66-470 Kostrzyn nad Odrą
ul. Asfaltowa 2A
tel.:    095 752 5333
fax.:  
 095 752 5333

 
  
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego